Política de privacidade

XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENILcomo responsable do presente Sitio Web, adecúa esta web ás esixencias da LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) e á LSSI-CE (Lei da Sociedade da información e do Comercio Electrónico)

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, XACIAS, S COOP GALEGA XUVENIL, con NIF: F56177553, informa ao Usuario de que é titular de un ficheiro de “Usuarios da web e suscriptores” inscrito ante o R.X.P.D. (Rexistro Xeral de Protección de Datos), nos que os seus datos quedan incorporados e son tratados co fin de prestarlle os servizos solicitados e enviarlle a información sobre a nosa empresa que poda ser do seu interés.

XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL adaptou tódalas medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

Finalidade dos datos recadados e consentimento ao tratamento

Infórmase ao Usuario, según o establecido no artigo 5  da LOPD que, a través dos formularios de contacto ou suscripciones recádanse datos que se almacenan no ficheiro antes indicado, cos seguintes fines:

  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto postas a súa disposición no Sitio Web.
  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email relacionadas sobre produtos ou servizos ofrecidos por XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL, así como por parte dos colaboradores ou partners cos que este alcanzara algún acordo de promoción comercial entre os seus clientes. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoales. En todo caso as comunicacións comerciais serán realizadas por parte do Prestador e serán produtos e servizos relacionados co sector do Prestador.
  • Realizar estudos estadísticos.

Os datos solicitados a través do Sitio Web son obligatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que no sexan facilitados tódolos datos, o prestador non garantiza que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

O Usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao prestador, exonerando a este de calquera responsabilidade ao respecto. Os Usuarios garantizan e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoales facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O Usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou suscripción.

A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido de opt-in, entenderase a tódolos efectos como a prestación do CONSENTIMENTO TÁCITO E INEQUÍVOCO do Usuario ao tratamento dos datos de carácter persoal nos términos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos producida, exclusivamente debido á ubicación das instalacións dos proveedores de servzos e encargados do tratamento de datos.

Exercicio de dereitos arco: Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición

O Usuario poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do correo electrónico: info@xacias.com xunto coa proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. ou equivalente, indicando no asunto “Protección de Datos”.

Do mesmo modo, o Usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de suscripción facilitados facendo clic no apartado de darse de baixa de tódolos correos electrónicos remitidos por parte do prestador.

Se recibe os citados correos electrónicos é que deu a súa autorización previa, xa que o prestador non realiza prácticas de SPAM.

Responsable do ficheiro e encargados do tratamento

O responsable do ficheiro é XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL.

Encargados do tratamento:

  • Hosting: DINAHOSTING Sl, con domicilio social en Calle das Salvadas, nº 41, Bj, 15705, Santiago de Compostela. Pódese consultar a política de privacidade e demáis aspectos legais da compañía na seguinte ligazón:  https://dinahosting.com/legal/aviso-legal

Redes sociais

XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL ofrece ao Usuario ligazóns e servizo relacionados coas diferentes redes sociais. Polo que se eres membro dunha rede social e fas clic sobre a correspondente ligazón, o proveedor da rede social poderá enlazar os teus datos de perfil coa información da túa visita á web.

Podes acceder en todo momento ás políticas de privacidade das diferentes redes sociais, así como configurar o teu perfil para garantir a túa privacidade:

Modificación da política de privacidade

XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. En ditos supostos, o Prestador anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razonable antelación a súa posta en práctica

Scroll al inicio