Aviso legal

Datos da cooperativa

Para dar cumplimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, informamos ao usuario dos nosos datos:

Denominación Social: XACIAS, S. COOP GALEGA XUVENIL
Nome Comercial: XACIAS
Domicilio Social: Lugar da Igrexa, Pereira, número 3, O Pino. CP: 15821
CIF / NIF: F56177553
Teléfono: +34 624 73 73 46
Fax:
e-Mail: info@xacias.com
Paxina Web: https://xacias.com

O prestador, responsable do sitio web, pon á disposición dos usuarios o presente documento co que pretende cumprir coas obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto das condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí expostas, así como a calquera outra disposición legal que sexa de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web do prestador.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal co único obxectivo de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou o orden público, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, pondo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse á disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colabora de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e o orden público. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que poida ser susceptible desta clasificación, rógaselle que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web-

Scroll al inicio